sobota, 6 stycznia 2018

Działania podejmowane w ramach sieci


1. Spotkanie organizacyjne (15.02.2018):

 • Integracja uczestników sieci
 • Rozpoznanie potrzeb i zasobów
 • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań
2. Spotkanie robocze (12.04.2018):

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
 • Tworzenie nowych rozwiązań
3. Spotkanie podsumowujące (17.05.2018):

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci
 • Ewaluacja

Po co nam sieć?Cele ogólne:
 1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych:  zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,
 2.  Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

Uczestnicy sieci

"Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK" powstała w związku realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". 
Uczestnikami sieci są:

 • Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych 
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich  
 • Szkoła Podstawowa im. "Trzech Braci" w Hażlachu 
 • Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie
Koordynator sieci: Sylwia Pawlas -  kontakt: sylwiap23@op.pl

Podsumowanie działań w Międzyszkolnej sieci współpracy

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK „ Aktywna tablica” skierowana była do nauczycieli Szkoły Podstawowej z Kończ...