piątek, 18 maja 2018

Podsumowanie działań w Międzyszkolnej sieci współpracy


Znalezione obrazy dla zapytania sieć wsparciaMiędzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK Aktywna tablica” skierowana była do nauczycieli Szkoły Podstawowej z Kończyc Małych, Kończyc Wielkich, Hażlacha oraz Pogwizdowa. Jej celem było rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.
Podczas pierwszego spotkania koordynator zapoznał nauczycieli z zasadami  pracy w sieci. Uczestnicy wypełnili ankiety diagnozujące, na podstawie których opracowano plan i harmonogram pracy. Ponadto koordynator przedstawił blog sieci, zapoznał z zasadami publikacji dobrych praktyk, zakładaniem kont i  logowaniem się na stronie www.profesor.pl.

Drugie spotkanie miało charakter warsztatowy. Koordynator sieci wraz z nauczycielem Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Joanną Stencel zaprezentował aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych. Ponadto podczas spotkania nauczyciele wymieniali poglądy, doświadczenia, dzielili się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”.
Ostatnie spotkanie sieci skupiło się na podsumowaniu działań sieci, analizie osobistych rezultatów, które osiągnęło się dzięki współpracy z innymi nauczycielami. Na tym spotkaniu nauczyciele również wymieniali poglądy, dobre praktyki i scenariusze zajęć. Na zakończenie spotkania  wypełnione zostały ankiety ewaluacyjne.
 Dokonując analizy ankiet badających satysfakcję uczestników z udziału w  międzyszkolnej sieci współpracy wynika, iż cele pracy sieci zostały zrealizowane. Treści i zagadnienia poruszane na spotkaniach były różnorodne i użyteczne, koordynator właściwie zarządzał czasem podczas spotkań oraz  dbał  o właściwy kontakt z uczestnikami sieci, przepływ informacji i komunikację w grupie. Nauczyciele nie wskazali słabych stron sieci, natomiast jako mocne strony wymienili: wymianę doświadczenia, wzbogacenie warsztatu pracy oraz miłą i życzliwą atmosferę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Podsumowanie działań w Międzyszkolnej sieci współpracy

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK „ Aktywna tablica” skierowana była do nauczycieli Szkoły Podstawowej z Kończ...